Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.gezondezwangerschap.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Kela Pharma de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Kela Pharma. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de namen van de producten, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Ze mogen niet worden gebruikt zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Kela Pharma, behalve om de producten of de diensten van Kela Pharma te identificeren.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Kela Pharma besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Kela Pharma kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Kela Pharma kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Kela Pharma kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Privacy statement

Alle berichten die u naar deze website stuurt, worden beheerd door de 'Privacy policy' van deze site.

Links naar andere sites

Op onze site vindt u links naar andere sites. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van deze sites.